iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Protesten

Samenvatting van protesten

Onderstaand overzicht bevat samenvattingen van de ingediende protesten en de uitspraken van het protestcomité. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Zij gelden niet als schriftelijke uitspraak in de zin van regel 65.2 Regels voor Wedstrijdzeilen.

 

Nr.

Partijen

Omschrijving ingediend Protest

Conclusies & Beslissing

1

Splash B 676 tegen Splash B 2124

Splash B 2124 gijpt achter de B 676 langs en er is een aanvaring

2124 verkreeg na de gijp voorrang en heeft aanvankelijk de 676 geen ruimte gegeven vrij te blijven, overtreedt daarmee regel 15 RvW

DSQ Splash B 2124 in race 1

2

12Voetsjol 844 tegen Splash B 1699

De over SB varende Splash vaart tegen de over BB varende 12 Voetsjol aan en er is schade

Splash 1699 liggend over SB is niet vrijgebleven van 12 Voetsjol 844 over BB en heeft daarmee  Regel 10 RvW overtreden. Splash B 1699 krijgt een DSQ in race 1

3

Schakel 2623 tegen Schakel 2620

Beide boten varen over SB naar de boei met overlap, Schakel 2620 geeft geen ruimte om het merkteken te ronden waardoor Schakel 2623 achterlangs moet en er een aanvaring plaatsvindt

Schakel 2620 heeft als buitenliggende boot met overlap geen ruimte aan de binnenliggende Schakel 2623 gegeven om het merkteken te ronden en heeft Regel 18.2a RvW overtreden. Schakel 2620 krijgt een DSQ in race 1

4

Schakel 2620 tegen Schakel 2623

Beide boten varen over SB naar de boei, Schakel 2620 vrij voor Schakel 2623. Schakel 2623 claimt ruimte voor de boei, Schakel 2620 geeft geen ruimte. Schakel 2623 stuurt niet genoeg af en raakt het roer van Schakel 2620

Zie protest 3

5

Valk A 168 tegen Valk A 308

Verzoek om verhaal voor Valk 168

308 over SB wijkt niet voor 168 over BB

Er is een aanvaring

Behandeld onder R63.3b RvW.

Valk  308 over SB is niet vrijgebleven van Valk 168 over BB en heeft R 10 RvW overtreden. Valk 168 heeft gehandeld om de aaanvaring te vemijden. Valk 308 krijgt DSQ voor race 1. Verzoek om verhaal afgewezen.

6

Valk 168 tegen Laser R 39018

Verzoek om verhaal voor Valk 168

Laser R 39018 draait bij boei 4 op 1 mtr afstand van Valk 168 waardoor beide schepen aan elkaar vast raken.

Laser R 39018 is tijdens de overstagmanoeuvre niet vrijgebleven van Valk 168 en overtreedt R 13 RvW. Laser R 39018 krijgt DSQ voor Race 1.

Verzoek om verhaal afgewezen.

7

Verzoek om heropening van protest nr 1

Geprotesteerde ging er vanuit dat de protestbehandeling zou plaatsvinden na afloop van alle wedstrijden.

Behandeld onder R63.3b RvW

Het protestcomité heeft geen aanmerkelijke fout gemaakt en er is geen aanmerkelijk nieuw bewijsmateriaal ter beschikking gesteld.Protest afgewezen.

8

Verzoek om verhaal van 12 voets jol 588

Verzoek om uitleg over geconstateerde OCS in race 2. Te vroeg gestart of 1 minuutregel van toepassing?

12 voets jol 588 heeft niet aannemelijk kunnen maken dat hij in de laatste minuut voor zijn startsein te allen tijde achter de startlijn gebleven is. Buitenomregel (30.1) is van toepassing.

Verzoek om verhaal afgewezen.

9

Splash B 2078 tegen Splash B 1030

Geprotesteerde is gedurende de gehele wedstrijd niet voorin het veld gezien en staat in de uitslagen als 1e.

Behandeld onder R63.3b RvW. Baan Z is gezeild.

Splash 1030 heeft de boeien 25 en 23 niet gerond en heeft de baan niet correct gevaren en daarmee niet voldaan aan R 28.1. Splash 1030 DSQ voor race 2.

10

Randmeer 775 tegen Randmeer 390

775 over BB bij 1e bovenboei moet loeven om een aanvaring met de 390 over SB te vermijden.

Randmeer 390 over SB gaat overstag binnen de 2 lengtezone. Nadat de overstagmanoeuvre is voltooid loeft 775 op tot aan de wind om een aanraking te vermijden. Er is geen aanraking. Er is geen regel overtreden. Protest afgewezen.

11

Randmeer 1001 tegen Randmeer 390

Voor de start moet 1001 loeven a.g.v. het loeven van de 900 aan zijn lijzijde, maar kan dat niet doordat 390 aan loef niet meeloeft. Er is een aanvaring tussen de 3 schepen.

Protest teruggetrokken.

12

Randmeer 338 tegen Randmeer 455

Randmeer 338 aan de wind over BB  komt in aanvaring met Randmeer 455 over SB ondanks een poging van de 338 om uit te wijken.

Behandeld samen met protest Nr. 15

Randmeer 455 over SB is niet vrijgebleven van Randmeer 338 over BB. En heeft R. 10 RvW overtreden. Randmeer 338 heeft voldaan aan de vereisten van R 14 RvW. Randmeer 455 DSQ voor Race 2.

13

Sailhorse 2399 tegen Sailhorse 2554

Incident is niet vermeld.

Protest ingediend 1 uur na de tijdslimiet zonder geldige reden. Incident niet omschreven in protest zoals vereist in R 61.2 b RvW. Protest ongeldig.

14

Valk B 641 tegen Valk B 292

Valk 641 roept 292 aan dat er bij het binnen-komen van de 2 lengte zone geen recht op ruimte is. Valk 292 vaart tussen 641 en het merkteken door met als gevolg een aanvaring met schade. Valk 641 kan niet uitwijken door boten aan zijn lijzijde.

Valk 641 heeft als buitenliggende boot met overlap geen ruimte gegeven aan Valk 292 om het merkteken voorbij te varen en heeft R 18.2a RvW overtreden. Valk 292 kon de aanvaring redelijker-wijs niet vermijden. Valk 641 DSQ voor race 2.

15

Randmeer 455 tegen Randmeer 338

Zie protest nr. 12

Behandeld samen met protest Nr. 12

 

16

Optimist A 2639 tegen Optimist A 2626

Optimist A 2639 vaart voor de wind naar boei 14 en wordt door Optimist A 2626 geraakt op de spiegel.

Protest teruggetrokken

17

Laser-2 6471 tegen Laser-2 17

Laser-2 6471 maakt ruimte voor een schakel bij het ronden van een boei.  Laser-2 17 duikt er tussen, waardoor aanvaring ontstaat met Laser-2 6471.

Protest ingediend 1/2 uur na de tijdslimiet zonder geldige reden. Protest ongeldig.

18

Randmeer 818 tegen Randmeer 338

Randmeer 818 ziet dat Randmeer 338 met de giek boei 27 raakt

Protest ingediend na de tijdslimiet zonder geldige reden. Protest ongeldig

19

Randmeer 455 tegen Randmeer 338

Randmeer 455 ziet dat Randmeer 338 met de giek boei 27 raakt

Protest ingediend na de tijdslimiet zonder geldige reden. Protest ongeldig

20

30 m2 60 tegen 30 m2

67

30 m2 60 loeft  op het moment dat 30 m2 67 aan loefzijde wil passeren. 30 m2 67 loeft daarbij onvoldoende en er is aanvaring.

Protestvlag niet getoond tot en met einde wedstrijd RvW 61.1(a). Protest ongeldig

21

30 m2 3 tegen 30 m2 2

30m2 3 over BB roept 30m2 2 aan maar deze draait veel te laat en de 3 moet uitwijken tot recht in de wind om aanvaring te voorkomen

30m2 2 is, nadat hij verder gedraaid is dan in de wind, niet vrij gebleven van 30m2 3 en heeft regel 13 overtreden. DSQ voor 30m2 2 in race 3

22

30 m2 17 tegen 30 m2 5 en 30 m2 13

Incident is niet vermeld

Incident niet omschreven in protest zoals vereist in R 61.2 b RvW. Protest ongeldig

23

30 m2 67 tegen 30 m2

60

De 60 komt van vrij achter en loopt in op de 67, en begint vervolgens te loeven. Er is schade.

Protest ingediend na de tijdslimiet zonder geldige reden. Protest ongeldig

24

Splash A 1751 tegen Splash A 2262

Splash 2262 rondde de boei over SB terwijl het over BB moest.

RvW 28.1. De Splash 2262 heeft de baan niet correct gevaren.

25

Splash B 2078 tegen Splash B 1549

De 2078 had merkteken reeds gerond. Splash 1549 moet wijken voor een Laser bij het ronden van het merkteken en heeft deze met zijn zeil geraakt.

Laser heeft Splash 1549 gedwongen RvW 31.1 te overtreden, RvW 64.1 (b) is van toepassing op Splash 1549 en deze gaat vrijuit

26

Optimist B 2124 tegen Optimist B 2087

Foute baan gevaren, samen met een viertal andere boten, waarbij het merkteken aan SB is gehouden ipv BB.

RvW 28.1, Optimist 2087 heeft de baan niet correct gevaren. DSQ voor Race 4

27

Randmeer 566 tegen Randmeer 969

Randmeer 969 geeft geen ruimte aan Randmeer 566 bij het ronden van het merkteken. De 566 moest sterk afvallen om een aanvaring te voorkomen en het merkteken niet te raken

Randmeer 566, vrij achterliggende boot bij het invaren van de twee lengte zone is vrijgebleven. RvW 18.2(c) Er is geen regel overtreden. Protest afgewezen

28

Vrijheid 1545 tegen Regenboog 5

Incident is niet vermeld

Protest ingetrokken

29

Optimist A

AHO 11

NED 2626

NED 2716

Er lagen 2 pins bij de start, ze dachten dat de bovenste de echte pin was. Zagen pas na afloop van de wedstrijd dat ze een OCS hadden.

Protest ingediend na de tijdslimiet zonder geldige reden. Protest ongeldig

30

Regenboog 18 tegen Regenboog 140

RvW 10; RvW 18.3 (a)

 

Zie Protest 32

31

Regenboog 140 tegen Regenboog 18

RB 78 draait door de wind voor de de boeironding. RB 140 draait gelijk mee; RB 18 loeft in eerste instantie op en valt daarna af waarbij RB 18 de hoek van de spiegel van RB 140 raakt.

Zie Protest 32

32

Regenboog 140 tegen Regenboog 78

RB 78 en RB 140 over SB bij boei; RB18 over BB. RB140 roept RB78 aan overstag te gaan ivm BB schip. RB78 blijft doorvaren en RB140 kan niet overstag of achter BB schip langs; RB18 dient een protest in tegen RB140

RvW 19.1 (a) De 78 ging niet zo spoedig mogelijk overstag na te zijn aangeroepen door de 140.

RvW 64.1 (b) De 78 heeft de 140 gedwongen RvW 13 te overtreden. De 18 met voorrang kon een aanvaring redelijkerwijs niet vermijden nadat duidelijk was de de 140 niet vrijbleef.

De aanvaring heeft schade veroorzaakt.

DSQ voor de 78 voor Race 4

33

Valk B 641 tegen Valk B 747

Valk 747 neemt ruimte bij het startschip, Valk 641 wordt gedwongen uit te wijken om een aanvaring te voorkomen. Valk 747 gaat scherp omhoog en raakt met spiegel de romp van Valk 641. Aanvaring met schade.

Behandeling onder RvW 63.3 b. Valk 747 wordt gedwiskwalificeerd volgens RvW 11. Valk 641 heeft getracht schade te vermijden. Valk 747 overtreedt ook RvW 14. Valk 747 krijgt een DSQ voor Race 4

34

30 m2 33 tegen 33 m2 9

De 33 heeft een loefduel met de 9, waarbij de 9 weigerde mee op te loeven. Bij deze manoevre wordt de giek van de 9 aangevaren.

RvW 11 en 14; de 30 m2 nummer 9 als loefwaartse boot is in strijd met RvW 11 niet vrijgebleven van de 30 m2 33. De 33 vermeed in strijd met RvW 14 geen aanraking terwijl dat redelijkerwijs mogelijk was. Er is geen schade. De 33 wordt niet gestraft op grond van RvW 14.

De 9 krijgt DSQ voor Race 4

35

Optimist B 2087: verzoek om heropening

Nooit aangeroepen, geen idee waarom het gaat

Heropening geaccepteerd. Nieuwe behandeling op 09/08 direct na einde protesttijd.

36

30 m2 9 tegen 30 m2 33

Zie 34

Behandeld samen met 34

37

Pampus 208 tegen Pampus 425

Bij het ronden van de gijpboei is er geen ruimte verleend aan Pampus 208 door Pampus 425 terwijl er sprake was van overlap. Een aanvaring was niet te voorkomen

RvW 18.2 (e). Er is redelijke twijfel of de overlap bij het invaren van de 2 lengte zone tot stand was gekomen, derhalve moet worden aangenomen dat dat niet zo was. RvW 18.2 (c); Pampus 208, vrij achterliggende boot bij het invaren van de twee lengte zone, is niet vrijgebleven. Pampus 425 heeft voldaan aan RvW 14. Pampus 208 krijgt DSQ voor Race 4

38

Heropening Protest 26

Zie P 26

Feiten zijn onveranderd. Niet voldaan aan regel 66; DSQ 2087 in race 4

39

O Jol 576 tegen O Jol 587

OJol 576 vaart over BB hoog aan de wind. OJol 587 komt over SB aan en draait te laat waardoor de 576 moeite moet doen om aanvaring te voorkomen. De 587 heeft geen straf genomen

RvW 13. OJol 587 is nadat hij verder gedraaid is dan in de wind, totdat hij op een aan de winsde koers lag, niet vrijgebleven van OJol 567.

DSQ 587 voor Race 5

40

Splash 2262 tegen Splash 2263

Splash 2263 heeft buiten het wedstrijdgebied gevaren

Behandeling onder 63.3. (b) Splash 2263 is gedurende de wedstrijd gezien in de betonde vaargeul buiten het wedstrijdgebied. Splash 2263 heeft SI Bijlage A A2 overtreden en krijgt DSQ voor Race 5

41

Opti B 2552 tegen
Opti 2643

In een windstilte hebben een aantal boten mij ingehaald door te pompen en te wrikken

Videobanden tonen niet aan dat in de beschreven situatie een regel is overtreden

42

Opti B 2552 tegen
Opti 2087

In een windstilte hebben een aantal boten mij ingehaald door te pompen en te wrikken

Er is niet voldaan aan gestelde in 61.1(a) 1 (aanroepen) en protest is ongeldig

43

Verzoek Heropening P 40 van Splash 2263

Protest is nietr aangezegd, Splash is niet in de vaargeul geweest. Splash heeft bij finish gewacht op eventuele protestaanzeggingen.

Verzoek toegekend; heropening P40 op donderdag na protesttijdliemiet van race 6

44

Valk B 170 tegen
Valk B 728, verzoek om verhaal van 170

Stuurboord varende 728 vaart tegen de 170 over bakboord aan en er is schade

Beide valken hebben wedstrijd verlaten; Protest afgewezen want 728 heeft straf genomen (opgegeven); RDG 170; deze krijgt gemiddelde punten uit race 1,2,3,4 en 6 in race 5.

45

Vaurien 36065 tegen Vaurien 36198

Vaurien 36198 ronde de boei aan stuurboord terwijl je bij ronding deze aan bakboord moet houden

Er is niet voldaan aan gestelde in 61.1(a) 1 (aanroepen) en protest is ongeldig

46

Efsix 2063 tegen
Efsix 2102

Boei 15 niet gerond

Geen van beide partijen is voor behandeling verschenen; Protest ongeldig.

47

Schakel B 2587 tegen Schakel B 2499

Schakel 2499 loefde nabij de wal zodat 2587 vastliep

Schakel 2499 gaf aan Schakel 2587 onvoldoende ruimte na dat deze een overlap verkreeg van vrij achter tussen 2499 en een doorlopende hindernis op het moment dat er ruimte was. DSQ voor Schakel 2499 in race 5

48

Schakel B 2592 tegen Schakel B 2560

Schakel B 2592 gaat overstag aan lij van de Schakel B 2560, waarna een woorden­wisseling ontstaat. Stuurman van de 2560 gebruikt daarbij grove taal en beledigingen.

Protest afgewezen; er is geen regel uit deel 2 overtreden; PC start verhoor op grond van Regel 69 RvW

49

Heropening P40

Zie Protest 40

Geen nieuwe feiten vastgesteld, uitspraak blijft P40 staan.

50

Verhoor ex 69RvW tegen de stuurman  van Schakel B 2560

Na een stuurboord-bakboord incident zou de stuurman van Schakel B 2560 grove en beledigende taal hebben gebruikt.

Deelnemer is niet schuldig verklaard aan 69.1(a)

Verhoor gesloten.

51

Opti 1824 tegen
Opti 1554

Optimist 1554 heeft het merkteken geraakt met zijn zeil.

Opti 1554 heeft merkteken 12 van de baan geraakt en overtreed regel 31.1 RvW. Opti heeft zijn straf genomen door niet te finishen Protest afgewezen.

52

Sailhorse 2524 tegen Sailhorse 2364

Bij een loefpartij komt de 2524 vast te zitten in de fuiken

2364 heeft als buitenliggende boot met overlap geen ruimte gegeven aan de 2524 om een hindernis voorbij te varen en overtreedt RvW 18.2(a). DSQ 2364 in race 6

53

Valk 753 tegen
Valk 830

De 308 komt over BB aan en beide valken 753 en 830 over SB moesten wijken. 753 als lijwaarts jacht moest uitwijken om aanvaring met 830 te voorkomen

753 heeft als buitenliggende boot met overlap voldoende ruimte gegeven aan de 830 om de hindernis voorbij te varen. Protest is afgewezen.

54

Opti B 2643 tegen
Opti B 2396

Opti B 2396 heeft de boei verkeerd gerond

Er is niet voldaan aan gestelde in 61.1(a) 1 (vermelding incident, inclusief waar en wanneer) Protest is ongeldig

55

22m2 6 tegen 22m2 60

22m2 over BB heeft geen snelheid naast het merkteken en wordt door de 60 over SB aangevaren. Er is schade

22m2 6 is niet vrij gebleven toe hij verder draaide dan in de wind (overstag) regel 13 RvW, De 6 heeft niet gehandeld om een aanvaring te voorkomen regel 14 RvW. DSQ voor 22m2 6 & 60

56

22m2 60 tegen 22m2 6

De 6 gaat vlak voor de 60 overstag en deze kan een aanvaring niet voorkomen

Zie protest 55

57

22m2 60 tegen 22m2 65

 

Na het ronden van de ton komt de 65 van vrij achter aan loef van de 60. Deze loeft en de 65 loeft onvoldoende mee. Er is een aanvaring

Er is niet voldaan aan gestelde in 61.1(a) 1 (vermelding incident, inclusief waar en wanneer) Protest is ongeldig