iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Protesten Sneekweek 2005

Samenvatting van protesten

Onderstaand overzicht bevat samenvattingen van de ingediende protesten en de uitspraken van het protestcomité. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Zij gelden niet als schriftelijke uitspraak in de zin van regel 65.2 Regels voor Wedstrijdzeilen.

Nr.

Partijen

Omschrijving ingediend Protest

Conclusies & Beslissing

1

Splash B 1261 tegen hele Splash B groep 2

Volgens Splash 1261 heeft de Splash B groep 2 de baan niet correct gevaren.

Het deel van de groep dat de baan niet correct heeft gevaren (28.1 RvW) krijgt een DSQ.

Zie de uitslagenlijst.

2

Splash A 2226 tegen Optimist 1891

Splash 2226 ligt over BB te wachten en wordt aangevaren door de over SB liggende Optimist 1891 en er is schade.

Het protest van Splash 2226 is te laat ingediend zonder geldige reden(61.3 RvW). Protest ongeldig.

3

Verzoek om verhaal van Optimisten NED 2387 & NED 2417

Optimist 2417 en 2387 finishten bij boei 16. Er werd getoeterd. Op de uitslag stond een DNF.

De optimisten werden bij 15 afgekort, niet bij boei 16. Optimist 2417 en 2387 zijn niet gefinisht. Verzoek is afgewezen.

4

Valk 838 tegen Randmeer 946

Valk 838 vaart over BB na zijn startsein om te starten, Randmeer 946 vaart over SB evenwijdig aan de startlijn. Valk 838 valt af om een aanvaring te voorkomen, daarna valt de Randmeer plotseling af en raakt de Valk 838. Valk 838 verzoekt om verhaal voor race 1 en 2.

Randmeer 946 is niet vrij gebleven van Valk 838 en heeft regel 10 overtreden. Randmeer 946 krijgt DSQ. Verzoek om verhaal wordt toegekend voor race 1 en 2. Valk 838 krijgt punten voor plaats 7 voor race 2, en gemiddelde punten uit race 2 en 3 voor race 1.

5

Splash B 1913 tegen Splash 454

Splash B 454 heeft de baan niet correct gevaren.

De lijst met te ronden boeien is bepalend, niet de getekende baan op de banenkaart. Protest afgewezen.

6

Randmeer 776 tegen Randmeer 814

Randmeer 814 heeft boei 25 geraakt en geen straf genomen.

Randmeer 814 heeft boei 25 geraakt (31.1 RvW) en wordt gediskwalificeerd.

7

Regenboog 80 tegen Splash 1564

Regenboog 80 vaart halve wind over BB, Splash 1564 zeilt over SB. De Splash raakt met zijn mast het zeil van de Regenboog en er is schade.

Splash 1564 is niet vrijgebleven, overtreedt regel 10 en krijgt een DSQ.

8

Valk B 745 tegen Valk B 833

Valk 745 vaart over BB naar Boei 9 aan de wind. Valk 833 vaart over SB en blijft niet vrij en overtreed regel 10 en 14

Valk 833 is niet vrijgebleven en overtreedt regel 10 RvW, DSQ voor 833

9

Verzoek om verhaal van Splash 2070 en Splash 2262

2070 en 2262 verzoeken finishplaats terug te krijgen i.p.v. DSQ voor niet correct varen van de baan.

2070 en 2262 hebben de baan correct gevaren. In uitslag krijgen zij beide hun plaats van aankomst terug.

10

Verzoek om verhaal van Splash 1522 en Splash 454

1522 en 454 verzoeken finishplaats terug te krijgen i.p.v. DSQ voor niet correct varen van de baan.

1522 en 454 hebben de baan correct gevaren. In uitslag krijgen zij beide hun plaats van aankomst terug.

11

Schakel 2547 tegen Schakel 102

Schakel 2547 vaart over SB, de 102 over BB. De 2547 voltooid een overstag op 3 scheepslengten van boei 9. De 102 maakt een overlap aan loef en blijft niet vrij van de 2547. Er is schade.

Schakel 102 heeft regel 11 overtreden en krijgt een DSQ

12

Verzoek om verhaal van Splash 1711

1711 verzoekt finishplaats te krijgen i.p.v. DNF

1711 heeft de baan niet correct gevaren. Gefinisht bij de toren i.p.v. bij boei 16.

13

Verzoek om verhaal van Splash 2168

2168 verzoekt finishplaats terug te krijgen i.p.v. DSQ voor niet correct varen van de baan.

2168 heeft de baan correct gevaren. In uitslag krijgt de 2168 plaats van aankomst terug.

14

Verzoek om verhaal van Splash 676

676 verzoekt finishplaats terug te krijgen i.p.v. DSQ voor niet correct varen van de baan.

676 heeft de baan correct gevaren. In uitslag krijgt de 676 plaats van aankomst terug.

15

16m2 A2 4336 tegen Alle 16m2 A2 behalve 3966

Alle 16 kwadraten A groep 2 hebben boei 15 aan de verkeerde kant gerond

Protestvlag pas bij het volgende merkteken getoond (61.1 RvW). Protest is ongeldig en afgewezen.

16

16 m2 4353 tegen

16 m2 4370

Bij een boeironding gaat 4353 overstag en wordt vervolgens op de spiegel geraakt door de 4370. Er is schade

Protestvlag is niet bij eerste redelijke gelegenheid getoond (61.1 RvW). Protest ongeldig.

17

30 m2 30 ­tegen

30 m2 26

26 is niet vrijgebleven bij een BB-SB incident

De 26 is dicht bij de 30 gedraaid, er is een aanvaring geweest ondanks loeven van de 30.

26 is niet vrijgebleven en krijgt DSQ.

18

Pampus 266 tegen Pampus 437

Pampus 437 is als stuurboord boot niet vrij gebleven en dient een verzoekt om verhaal in voor wedstrijd 1 en 2.

Pampus 437 is als stuurboord boot niet vrij gebleven van Pampus 266.

Pampus 437 overtreedt regel 10 RvW en krijgt een DSQ. Verhaal wordt toegewezen

19

Spanker 957 tegen Spanker 1 en 703

Boei 15 behoorde bij baan Y over BB worden gerond. Beide boten hebben over SB gerond en zijn teruggevaren naar boei 15.

Spanker 1 en 703 hebben de baan niet op de juiste wijze gevaren en hebben regel 28.1 RvW overtreden. Beide boten krijgen DSQ.

20

Verzoek om verhaal van Splash 1917

1917 verzoekt finishplaats terug te krijgen i.p.v. DSQ voor niet correct varen van de baan.

Verzoek om verhaal ingediend buiten de tijdslimiet (61.3&62.2 RvW). Verzoek afgewezen.

21

Valk 801 tegen Valk 830

Valk 830 loopt in op Valk 801 aan loefzijde en blijft niet vrij. Er is aanraking.

Valk 830 is niet vrijgebleven en heeft regel 11 RvW overtreden en krijgt een DSQ.

22

Randmeer 1020 tegen Randmeer 885

Randmeer 1020 over SB vrij voor in 2 romplengte cirkel aangevaren door 885.

Protest niet tijdig aangeroepen en vlag niet tijdig getoond (61.1 RvW). Protest afgewezen.

23

Randmeer 775 tegen Randmeer 750

750 gaat kort bij het bovenwindse merkteken overstag. 775 moet loeven om een aanvaring te voorkomen. 750 raakt de boei en neemt geen straf.

750 heeft het merkteken geraakt en overtreedt regel 31.1 RvW en krijgt DSQ.

24

Valk 370 tegen Valk 668

Valk 370 over SB vaart komt in aanvaring met Valk 668 over BB. Beide boten hebben schade.

668 aan-de-wind over SB vaart de 370 aan. Er is zodanige schade dat beide boten de wedstrijd moeten staken. 668 heeft RvW 10 overtreden en zich conform 44.1 teruggetrokken. Protest afgewezen

25

Randmeer 885 tegen Randmeer 1020

1020 gaat dicht bij het bovenwindse merkteken overstag en geeft 885 niet voldoende ruimte om er achterlangs te gaan.

Protest niet tijdig aangeroepen en geen geldige vlag getoond. (rode pet getoond) Niet voldaan aan 61.1 RvW. Protest afgewezen.

26

Randmeer 946 tegen Valk 838.

Randmeer 946 valt af om Valk 838 te ontwijken echter Valk 838 valt ook af en wordt geraakt.

Protest behandeld samen met protest nr. 4. zie voor conclusie en beslissing bij protest nr. 4.

27

Regenboog 34 tegen Regenboog 92

Regenboog 34 ligt vrij voor Regenboog 92.

Regenboog 92 ramt hem tussen boei en Regenboog 94.

In Arbitrage afgehandeld, geen regels overtreden, Protest teruggetrokken.

28

Verzoek om verhaal van Pampus 208 en Pampus 127

Verzoek om verhaal voor een OCS.

OCS is geconstateerd door startschip en contrastartschip. 208 en 127 zijn niet teruggekeerd. Verzoek afgewezen.

29

Optimist B NED 2373 tegen Optimist B AHO 7 en NED 2268

AHO 7 en NED 2268 hebben boei 15 stuurboord gerond. Volgens de banenkaart moest deze bakboord gerond worden.

De Optimist AHO 7 en de NED 2268 hebben de baan niet goed gevaren (28.1 RvW) en krijgen beide een DSQ.

30

Flits A 1107 tegen Flits A 892

Flits 892 ligt boord aan boord met 1107 bij boei 2; 892 snijd boei scherp aan en laat geen ruimte voor de 1107

892 heeft als buitenliggende boot niet voldoende ruimte gegeven (18.2(a)RvW), 1107 overtreed regel 14 door aanvaring niet te vermijden terwijl dat redelijkerwijs mogelijk was, maar wordt niet gestraft omdat er geen schade was (14b RvW)

31

Splash 1164 tegen

Splash 570

Splash 570 heeft boei 13 niet gerond.

Protest niet aangeroepen. Niet voldaan aan 62.1 (a) Protest ongeldig en afgewezen.

32

Optimist 2639 tegen

Optimist 2363

Optimist 2639 voer over BB, 2363 voer over SB en week niet uit. Optimist 2363 haalde de boei niet en duwde Optimist 2639 overstag.

Optimist 2363 ging plotseling overstag en voer daarna tegen Optimist 2639 aan. Optimist 2363 heeft regel 10 RvW overtreden en krijgt een DSQ

33

Splash NED 1212 tegen Splash NED 556

Splash 1212 vaart over bakboord, de 556 over stuurboord. De 1212 gaat overstag om een aanvaring te voorkomen

Splash 556 is niet vrijgebleven, heeft regel 10 overtreden en krijgt een DSQ.

34

Valk A 641 tegen Valk A 168

Ingetrokken.

35

Flits A 892 tegen Flits A 683

Flits 683 zegt eerst getuige te zijn voor mij als ik achter hem finish en als ik hem inhaal getuigd hij voor 1107 tegen mij.

Er is niet duidelijk vastgesteld dat de beginselen van sportiviteit en eerlijk spel zijn overtreden. (regel 2 RvW) Protest is afgewezen.

36

Flits A 897 tegen Flits A 1102

Ik voer samen met de Flitsen 1107, 683 en 1102 op de boei af, 1107 moet ruimte van mij krijgen, maar ik kan dit niet omdat 1102 geen ruimte geeft.

Geen protest geroepen bij eerste redelijke gelegenheid, niet voldaan aan 61.1(a) RvW, protest ongeldig en afgewezen.

37

Splash A 1708 tegen Splash A 556

Splash 556 raakte de boei en sloeg om, ik moest ver omvaren eromheen

Protest is teruggetrokken

38

Verzoek om verhaal van Splash 1149

Splash 1149 heeft de goede baan gevaren en is afgetoeterd.

Verzoek om verhaal ingediend ver buiten de tijdslimiet (63.5 RvW). Verzoek afgewezen.

39

J22 1449 tegen

J22 175

Stuurboord bakboord op aanvaringskoers.

Er is geen regel overtreden.

Protest afgewezen.

40

Optimist B NED 2268 tegen Optimist B NED 2373

Verzoek om heropening van protest 29

Optimist 2268 had geen geldige reden om niet bij het verhoor aanwezig te zijn (63.3b RvW). Verzoek afgewezen.

41

Vrijheid 772 tegen

Spanker 938

Vrijheid 772 vaart aan de wind over bakboord, Spanker 938 vaart ruime wind over stuurboord op aanvaringskoers. Spanker 938 wijkt niet uit. Om aanvaring te voorkomen wijkt Vrijheid 772 uit.

Spanker 938 is niet vrijgebleven en overtreedt regel 10 en krijgt een DSQ.

42

Pampus 165 tegen

Pampus 425

Pampus 165 over BB. Pampus 425 over BB

Pampus 425 wijzigde te laat zijn koers, hierdoor ontstond een aanvaring.

De over SB varende Pampus 425 is niet vrijgebleven van de over BB varende Pampus 165 en heeft regel 10 RvW overtreden.

Pampus 425 heeft zich teruggetrokken en daarmee zijn straf genomen. Protest afgewezen

43

Yngling 85 tegen
16m2 4338

Yngling 85 over BB wordt geraakt door 16m2 over SB, er is schade

Arbitrage; 4338 heeft straf genomen, Protest teruggetrokken.

44

Verzoek om heropening Splash 556

Splash 556 vraagt om een heropening van protest 33 omdat hij niet aanwezig was bij de behandeling .

Splash 556 had geen goede reden om niet aanwezig te zijn. Er is geen nieuw bewijsmateriaal en er zijn geen fouten gemaakt door het PC.

Verzoek afgewezen.

45

Verzoek om verhaal van 16m2 4419

De 4419 heeft een valse start erkend, is teruggegaan en opnieuw gestart. De hoornsignalen zijn gestopt en de vlag gestreken op het startschip

De 4419 is niet geheel aan de startzijde van de startlijn teruggekeerd. De X-vlag is 4 minuten getoond. Verzoek afgewezen.

46

Splash A 1976 tegen Splash A 2230

Splash 1976 kreeg geen ruimte bij een benedenwinds merkteken en raakte de boei. Splash 1976 heeft twee rondjes gedraaid

Er is twijfel of de overlap was verbroken (18.2e) en dus wordt aangenomen dat dat niet zo was. Splash 2230 heeft geen ruimte gegeven en heeft regel 18.2a overtreden. DSQ 2230

47

Sailhorse 2533 tegen Sailhorse 2391

Bij nadering van boei 9 gaat de 2391 binnen de twee romplengte-zone overstag en vaart tegen de 2533 aan

Sailhorse 2391 is niet vrijgebleven van Sailhorse 2533 en heeft regel 10 RvW overtreden; DSQ 2391

48

Splash A 2230 tegen Splash A 1976

De 2230 kwam vrij voor de twee romplengte –zone binnen door op een golf te surfen vlak voor het binnenkomen. De 1976 drong zich daarna tussen de boei en de 2230

Samen behandeld met P 46; zie P46

49

Splash B 1564 tegen Splash B 2083

Tijdens voor-de-windse rak heeft het zeil van 2083 de boei geraakt. Er is geen rondje gedraaid.

Geen protest geroepen bij eerste redelijke gelegenheid, niet voldaan aan 61.1(a) RvW, protest ongeldig en afgewezen

50

Laser Radial BEL 17150 tegen Regenboog 5

Op weg naar de finish kwam Regenboog als loefwaartse boot te dicht bij de Laser en heeft regel 11 overtreden.

Regenboog is vrij gebleven van de Laser; Protest afgewezen.

51

Schakel A 1925 tegen Schakel A 2533

Schakel 2533 heeft bij het ronden van merkteken 9 met de giek de boei geraakt en geen rondje gedaan

Schakel 2533 heeft regel 31.1 RvW overtreden en krijgt DSQ

52

Randmeer 900 tegen Randmeer 718

718 bleef over SB in de “vaarlijn” van 900 (over BB) liggen

Randmeren 900 en 718 varen over SB. 900 vaart aan lij-zijde. 718 is niet vrijgebleven en heeft regel 11 overtreden. 718 krijgt een DSQ.

53

Randmeer 278 tegen Pampus 433

Schade door een aanvaring met een over SB varende Pampus terwijl de Randmeer over BB halve wind voer

Pampus 433 heeft regel 10 overtreden door niet vrij te blijven van Randmeer 278. DSQ Pampus 433.

54

Optimist 2683 tegen Optimist 2373

Optimist 2373 heeft boei 9 geraakt en geen rondje gemaakt

Er is geen protest geroepen, niet voldaan aan 61.1 RvW, protest ongeldig en afgewezen.

55

Flash 172 tegen
Flash 1987

Flash 1987 gijpte bij de boei en liep uit zijn roer en raakte de 172. er is schade. 172 verlaat de wedstrijd.

Flash 1987 overtreed regel 15 RvW door geen ruimte te geven om vrij te blijven en regel 14 RvW door een aanraking niet te vermijden en wordt gestraft omdat er schade is; DSQ Flash 1987

56

Randmeer 390 tegen Randmeer 771

Randmeer 390 vaart vrij-voor de twee lengte zone binnen en loeft op naast het benedenwindse merkteken. Randmeer 771 raakt de 390 aan BB en er is schade. Beide schepen verlaten de wedstrijd.

771 is niet vrijgebleven van de 390 en overtreedt regel 18.2c. 771 wordt niet gestraft omdat voldaan is aan 44.1 (terugtrekken). Protest afgewezen.

57

Flits C 1103 tegen
Flits C 1034

Flits 1034 pompte bij het halve-windse rak naar de finish

Flits 1034 heeft regel 42.2a RvW overtreden en krijgt DSQ.

58

Yngling 245 tegen Yngling 303

Yngling 245 vaart over BB naar de start en wordt aangevaren door Yngling 303 over SB, er is schade.

Geen van partijen aanwezig bij verhoor, geldigheid niet vast te stellen (RvW 63.5), protest afgewezen

59

Flits C 1034 tegen
Flits C 1103

1034 over BB moet wijken voor 1103 over SB

Flits 1103 overtreedt regel 10 RvW en krijgt DSQ

60

Randmeer 1001 tegen Randmeer 886

Randmeer 1001 wordt bij het ronden van een bovenwinds merkteken door Randmeer 886 geraakt, er is geen schade

Arbitrage; geen straf; protest teruggetrokken.

61

Vaurien 36065 tegen Laser 2 9285

Bakboord-stuurboord vlak voor boei 25. Vaurien (BB) wordt door Laser (SB) aangevaren

Vaurien verkrijgt voorrang door vlak voor de Laser 2 overstag te gaan maar geeft onvoldoende ruimte aan Laser2 om vrij te blijven, niet voldaan aan regel 15 RvW, DSQ Vaurien 36065

62

Flits C 1112 tegen
Flits C 1034

Flits 1034 heeft boei 27 geraakt en geen rondje gedraaid.

Protest is teruggetrokken.

63

Optimist A 2363 verzoekt om herope-ning van Protest 32

Ik ben niet tegen een andere boot aangevaren en er is geen protest tegen mij geroepen

Optimist 2363 is geïdentificeerd als de geprotesteerde partij, geen aanmerkelijke nieuw bewijsmateriaal ter beschikking, verzoek afgewezen. (RvW 66)

64

Valk B 668 tegen
Valk B 810

Valk 810 heeft bij het loeven niet voldoende meegeloeft. Er is een aanvaring met schade

810 is niet vrijgebleven en overtreedt regel 10 RvW. DSQ voor Valk 810

65

Randmeer 969 tegen Randmeer 739

Randmeer 739 aan lij vaart boven zijn juiste koers en er is een aanraking met 969 aan loef

969 is niet vrijgebleven en overtreedt regel 11 RvW. 739 overtreedt regel 14 RvW maar wordt niet gestraft op grond van 14b RvW

66

Valk B 689 tegen
Valk B 260

Valk 260 BB gaat vlak voor de 689 overstag naar SB. Om een aanvaring te voorkomen gaat de 260 ook overstag en gaat bijna om, loopt vol water.

Rode vlag is binnen eerste redelijke gelegenheid getoond. Valk 260 overtreedt regel 10 RvW en krijgt DSQ.

67

Splash B 1149 tegen Splash B 1778

1149 voer over bakboord en 1778 over stuurboord, 1778 ging veel te laat overstag en raakte de 1149

DSQ voor Splash 1778, overtreding regel 10 en 13 RvW

68

Regenboog 92 tegen Regenboog 45

Regenboog 45 over stuurboord gaat voor 92 over bakboord overstag, deze moet oploeven om een aanvaring te voorkomen

Regenboog 45 is niet vrijgebleven en overtreedt regel 13 RvW. DSQ Regenboog 45

69

Regenboog 18 tegen Regenboog 116

Wij voeren over BB op de lay-line naar bovenwinds merkteken. Regenboog 116 gaat overstag zodanig dat de 18 moet uitwijken om een aanvaring te voorkomen

Regenboog 116 is niet vrijgebleven en overtreedt regel 13 RvW. DSQ Regenboog 116

70

30m2 5 tegen
30m2 7

De 5 en 7 zijn op weg naar boei 11. de 5 over stuurboord gaat voor de 7 over bakboord langs. De 5 gaat overstag naar bakboord richting boei en ook de 7 gaat overstag. De 7 raakt de 5 ongeveer 1.5 meter vanuit de spiegel en er is schade

30 m2 7 is niet vrijgebleven van de 5 en overtreedt regel 10 RvW. DSQ 30 m2 7.

71

Pampus 65 tegen
30 m2 7

Zie protest 70

Ingetrokken

72

16m2 A2 4336 tegen
Schakel B 2370

Schakel 2370 over stuurboord wijkt niet uit voor 16m2 4336 over bakboord en er is een aanvaring

2370 is niet vrijgebleven en overtreedt regel 10 RvW. DSQ Schakel 2370

73

30m2 7 tegen
30m2 5

30 m2 7 zeilt ton 11 aan over bakboord. 30 m2 5 over stuurboord gaat voorlangs en de 7 moet afvallen en gaat daarna twee keer overstag en kan de 5 niet ontwijken.

Zie protest 70

74

Regenboog 130 tegen Regenboog 133

Regenboog 130 over bakboord moet uitwijken voor regenboog 133 over stuurboord. Er is een aanvaring met schade. De 133 verlaat de wedstrijd.

Regenboog 133 is niet vrijgebleven van regenboog 390 en overtreedt regel 10. Regenboog 133 wordt niet gestraft omdat voldaan is aan 44.1 RvW (terugtrekken). Protest afgewezen.

75

Verzoek om verhaal van Schakel 2613

Schakel is het niet eens met de toegekende finishplaats van schakel 2614 na correctie door wedstrijdcomité van zeilnummer-wijziging verzoek.

Verzoek is te laat ingediend (62.2 RvW) en afgewezen.

76

Randmeer 699 tegen Randmeer 909

Randmeer 909 neemt ruimte bij het ronden van benedenwinds merkteken terwijl de 699 vrij voor lag bij het binnenvaren van de twee-lengte zone. 909 wijkt uit om aanvaring te voorkomen

Er is geen regel overtreden en protest is afgewezen.

77

Optimist B 2373 tegen Optimist B 2209

2209 heeft twee boeien afgesneden en niet de goede baan gevaren

Optimist 2209 overtreedt regel 28.1 RvW en krijgt DSQ

78

Vaurien NED 36069 tegen Vaurien 25972

36069 komt over BB en 35972 over SB. 36069 moet uitwijken omdat de 35972 dat niet doet

Vaurien 25972 overtreedt regel 10 RvW door niet vrij te blijven van Vaurien 36069 en krijgt DSQ

79

Randmeer 830 tegen Randmeer 338

Randmeer 830 gaat overstag om Randmeer 338 over stuurboord te ontwijken

Randmeer 338 overtreedt regel 10 RvW door niet vrij te blijven van Randmeer 830 en krijgt DSQ

80

Verzoek om verhaal van Randmeer 830

Volgens 830 is er niet vals gestart. Er waren meerdere schepen voor ons

Voor het startsein lag de 830 aan de baanzijde van de startlijn en is niet volledig teruggekeerd. Verzoek afgewezen.

81

Verzoek om heropening Protest 61 door Vaurien 36065

Na ontvangst van een schriftelijke uitspraak verzoekt Vaurien om heropening van protest 61

Protesttijd is om 15:19 verstreken, verzoek is ingediend om 15:55, beslissing is aan partijen medegedeeld om 16:30 de vorige dag. Verzoek is buiten tijd ingediend en afgewezen (SWB 16.7)

82

Pampus 402 tegen Pampus 99

Bij het ronden van de boei 9 kwam 402 over bakboord en moest uitwijken voor de 99 over stuurboord

Pampus 99 is niet vrijgebleven en overtreedt regel 13 RvW. DSQ voor Pampus 99

83

Verzoek om verhaal door Pampus 338

Pampus 338 is niet te vroeg gestart en heeft ten onrechte OCS gekregen.

Pampus 338 was voor startsein aan baanzijde van de startlijn en is niet teruggekeerd. Verzoek is afgewezen.

84

Pampus 99 tegen Pampus 430

Zelfde situatie als in protest 82; pas na wedstrijd vernomen dat er protest tegen de 99 was

Geen protestvlag gezet, niet voldaan aan regel 61.1(a) RvW, protest ongeldig en afgewezen