iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

mededelingen

Mededeling 1

 

Zondag 23 september 2018, 09.00 uur

 

OW boven A is gehesen op de toren. Vandaag geen wedstrijden meer in verband met de windverwachting (geen wind). Om 11.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats bij het Foarûnder.

 

Auke van der Werf

Wedstrijdleider

startrooster

Klasse
nummer
Klasse 1e start 2e start 3e start 4e start
    Zaterdag   Zondag  
           
1 12-voetsjol       11.00 14.00 10.00 12.30
2 Flits A 11.05 14.05 10.05 12.35
3 Flits B 11.10 14.10 10.10 12.40
4 Flits C 11.15 14.15 10.15 12.45
           
5 Vaurien 11.25 14.25 10.25 12.55
6 Schakel 11.30 14.30 10.30 13.00
7 Vrijheid 11.35 14.35 10.35 13.05
8 2.4 + laser (mix) 11.40 14.40 10.40 13.10
           
9 Valk 11.50 14.50 10.50 13.20
10 O-jol 11.55 14.55 10.55 13.25
11 Solo 12.00 15.00 11.00 13.30
12 Spanker 12.05 15.05 11.05 13.35
           
13 30m2 12.15 15.15 11.15 13.45
14 Regenboog 12.20 15.20 11.20 13.50
15 16 m2 12.25 15.25 11.25 13.55
16 Pampus 12.30 15.30 11.30 14.00

lokale wedstrijdbepalingen

Download de Lokale Wedstrijdbepalingen inclusief bijlagen hier: Lokale Wedstrijdbepalingen Sluitingswedstrijden 2018.pdf

 

Onderstaand de LWB zonder bijlagen (wedstrijdgebied, banen en merktekens, programma van de wedstrijden, officials):

 

 

Waarschuwing aan alle zeilers

 

Buiten de wedstrijden is laveren in de vaargeul van het PM-kanaal niet toegestaan (ook niet wachten of blijven varen vóór de start). Oversteken is toegestaan, mits dit via de kortste route gedaan wordt (in een rechte lijn). Het is niet toegestaan te zeilen in de sluis te Terherne. In de vaargeul blijven alle verkeersregels (Binnenvaartpolitiereglement en de Vaarwegenverordening Friesland) van kracht. (zie ook bepaling A3.2)

       
 

Lokale Wedstrijdbepalingen

       
 

De Sluitingswedstrijden van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek worden gehouden op 22 en 23 september 2018 op het Sneekermeer.

 

 

1

Organiserende Autoriteit

 

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek

       

2

De van toepassing zijnde bepalingen

 

Samen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepalingen van het Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW), vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB), inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 90.2 RvW.

       

3

De locatie van het Wedstrijdkantoor

 

3.1

Het Wedstrijdkantoor is gevestigd in het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland  in het Sneekermeer.

 

3.2

Het Wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden via telefoonnummer 0515-415140. 

 

3.3

De openingstijden zijn op zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en op zondag van 09.00 uur tot de start van de prijsuitreiking. Het Wedstrijdcentrum kan tijdelijk gesloten zijn tijdens de wedstrijden.

 

3.4

Het officiële Mededelingenbord bevindt zich aan de zijkant van het Wedstrijdkantoor. Mededelingen en uitslagen zullen zo mogelijk ook op de website www.kws-sneek.nl worden vermeld. Het niet voldoen aan deze regel is geen grond voor verhaal.

 

3.5

Informatie over het verloop van de wedstrijden wordt gecommuniceerd via het Twitter account @kwssneek.

       

4

Wijzigingen/aanvullingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen

 

4.1 (a)

Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1’ minuut vervangen door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdsein OW. Dit wijzigt SWB 4.1.2

 

4.1 (b)

Wanneer vlag “OW” boven “C” getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte wedstrijden in de C-klasse uitgesteld. ‘1 minuut’ sein wordt vervangen door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdsein OW. Dit is een aanvulling op SWB 4 (seinen op de wal).

 

4.1 (c)

Wanneer vlag “OW” boven “B” getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte wedstrijden in de B- en C-klasse uitgesteld. ‘1 minuut’ sein wordt vervangen door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdsein OW. Dit is een aanvulling op SWB 4 (seinen op de wal).

 

4.1 (d)

Wanneer vlag “N” boven ”C” getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in de C-klasse niet meer verzeild. Dit is een aanvulling op SWB 4 (seinen op de wal).

 

4.1 (e)

Wanneer vlag “N” boven ”B” getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in de B- en C-klasse niet meer verzeild. Dit is een aanvulling op SWB 4 (seinen op de wal).

 

4.1(f)    

Wanneer vlag “D” getoond wordt op de wal, geldt dat alle boten de haven niet mogen verlaten totdat deze is weggenomen. Het ‘1 minuut’ sein zal niet eerder dan 45 minuten zijn. Dit is een aanvulling op SWB 4 (seinen op de wal).

       
 

4.2

Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW en een aanvulling op regel 11 SWB.

 

4.3

Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 60 minuten te beëindigen.  Dit is een aanvulling op regel 15 SWB.

 

4.4

Het is ondersteunende personen niet toegestaan om zich tijdens het wedstrijdzeilen van een klasse te bevinden op een plaats waar een boot in de wedstrijd zou kunnen zeilen, anders dan om hulp te   verlenen aan een boot die in gevaar verkeert.

     

5

Reclame

 

Boten mogen geen reclame voeren die niet is toegestaan in ISAF regulation 20.

       

6

Prijzen

 

6.1

In de jeugdklassen worden over de totale wedstrijdserie (zonder aftrek) prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

   

Bij 3 t/m 6 inschrijvers:

1 prijs (mix-klasse)

   

Bij 7 t/m 9 inschrijvers:

2 prijzen

   

Bij 10 t/m 12 inschrijvers:

3 prijzen

   

Bij 13 t/m 14 inschrijvers:

4 prijzen

   

Bij 15 of meer inschrijvers:

5 prijzen

       
   

Voor de overige klassen zijn maximaal drie prijzen beschikbaar:

   

Bij 3 t/m 6 inschrijvers:

1 prijs (mix-klasse)

   

Bij 7 t/m 9 inschrijvers:

2 prijzen

   

Bij meer dan 9 inschrijvers:

3 prijzen

 

6.2

Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.

 

6.3

Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één.

 

6.4

De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 16.00 uur (weersomstandigheden en protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland.

       

7

Kraanbediening

 

De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Takelen zonder afspraak kan, op de dag voorafgaand aan een evenement van 18.30-20.30 uur, op de eerste dag van het evenement van 08.30-11.00 uur en direct na afloop van de wedstrijden tot aan de prijsuitreiking, tegen betaling van € 5,- te betalen bij het in takelen d.m.v. betaalautomaat: contante betaling is niet mogelijk. De kraanservice is op deze dagen telefonisch bereikbaar op 06-28498062. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.