In maart 2013 zijn de baggerwerkzaamheden in de oude havens gestart. De middenhaven en de noorderhaven zijn de afgelopen weken uitgebaggerd en op een diepte van 2 meter gebracht.

Foto's: Marian Metz