Wijzigingsformulier lidmaatschap

Door middel van dit formulier kunt u uw lidmaatschap opzeggen of wijzigingen in uw gegevens doorgeven aan de ledenadministratie.
.
Vul in onderstaand scherm uw correcte gegevens in. Om de afhandeling zo vlot mogelijk te laten plaatsvinden, willen wij u verzoeken om in ieder geval uw lidnummer in te vullen.
.
Lidnummer KWS
Voorletters*
Voornaam*
Achternaam*
Adres*
Postcode*
Plaats*
Telefoon*
In bezit van boot
Type moederschip
Wedstrijdboot (type en zeilno.)
Wijzigen of opzeggen lidmaatschap:
Automatische incasso
Rekeningnummer (IBAN)
In het opmerkingen veld graag aangeven welke gegevens zijn gewijzigd.
Opmerkingen*
Selecteer "Volgende" en bevestig vervolgens uw wijziging.
Vul hier niets in a.u.b.

Aanmelden lidmaatschap KWS

Voorletters*
Voornaam*
Achternaam*
Adres*
Postcode*
Plaats*
Geslacht
Geboortedatum*
Telefoon*
In bezit van boot
Type moederschip
Wedstrijdboot (type en zeilno.)
Wat voor lidmaatschap wilt u
Hierbij verleen ik de KWS een machtiging tot het afschrijven van de contributie per seizoen tot wederopzegging*
Rekeningnummer (IBAN)
Opmerkingen
Conform de wet op bescherming Persoonsgegevens (AVG) vraagt de KWS uw expliciete toestemming om u op de hoogte te kunnen houden van evenementen en activiteiten. LET WEL: de nieuwsbrieven en KWS-journaals zijn de enige officiële communicatiemiddelen van de KWS naar haar leden, betreffende informatie over wedstrijden en activiteiten. Wij adviseren u daarom DRINGEND dit vinkje aan te zetten.
 
Vul hier niets in a.u.b.