Aanmelden lidmaatschap KWS

Voorletters*
Voornaam*
Achternaam*
Adres*
Postcode*
Plaats*
Geslacht
Geboortedatum*
Telefoon*
In bezit van boot
Type moederschip
Wedstrijdboot (type en zeilno.)
Wat voor lidmaatschap wilt u
Hierbij verleen ik de KWS een machtiging tot het afschrijven van de contributie per seizoen tot wederopzegging*
Rekeningnummer (IBAN)
Opmerkingen
Conform de wet op bescherming Persoonsgegevens (AVG) vraagt de KWS uw expliciete toestemming om u op de hoogte te kunnen houden van evenementen en activiteiten. LET WEL: de nieuwsbrieven en KWS-journaals zijn de enige officiële communicatiemiddelen van de KWS naar haar leden, betreffende informatie over wedstrijden en activiteiten. Wij adviseren u daarom DRINGEND dit vinkje aan te zetten.
 
Vul hier niets in a.u.b.