iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

KWS Journaal 1 - februari 2020

KWS Journaal 1 - februari 2020

In dit nummer:

- bestuur en secties

- verenigingsinfo

- activiteitenkalander

- oproep kwartiermaker clubactiviteiten

- instructies voor gebruik rubberboten en trailers

- wijzigen zeilnummers

- wedstrijdlicentie

- winterwedstrijden

- oproep klusdag

- ligplaats- en stallingsabonnement

- aangepast zeilen

- kws jeugdopleidingen

- aan boord bij: Klaas en Joke Doevendans

- In touw: Nico en Nynke Veldman

- Interview: Jens Jongsma

- Interview: Maria Poiesz

- op het voordek: bouwbedrijf van der Meer

- nieuwe penningmeester Jacob Boonstra

- ALV

  - agenda

  - notulen ALV 2019

  - jaarverslag 2019

- eregalerij 2019 - kampioenen en jaarpijswinnaars

 

Het volgende KWS Journaal verschijnt eind oktober.

Aanleveren kopij en advertentiemateriaal, 6 oktober.

 

KWS Journaal 2020-01.pdf